VUČIĆ ZAKONOM ŠTITI IZVRŠITELJSKU MAFIJU I PLJAČKA GRAĐANE!

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu iz 2017. godine, kojom je Sloveniji naloženo da svom državljaninu Zoranu Baskrsiću isplati 85.000 evra odšetet zato što mu je porodična kuća nasilno prodata zbog duga za vodu od 124 evra, danas bi mogla da bude povod za bitne izmene srpskog Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO). Slučaj „Vaskrsić“ naveden je u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije o radu javnih izvršitelja, u kome je naročita pažnja posvećena načelu srazmere između duga i imovine koja se pleni i prodaje radi njegove naplate.

„Savet smatra da se posebno treba posvetiti pitanju srazmere između visine obaveze dužnika i sredstva i vrednosti predmeta izvršenja. Odsustvo i nepoštovanje srazmere omogućava velike malverzacije, a samim tim i korupciju. O tome treba voditi računa naročito nakon presude Evropskog suda u slučaju „Vaskrsić“, navode članovi saveta.

Izveštaj je pun optužbanma na račun rada javnih izvršitelja.

„Postoji velika mogućnost korupcije kada je izvršitelj ovlašćen da može da prihvati procenu neke stručne osobe. Najviše malverzacija proizlazi iz dilova između izvršitelja i procenjivača, jer nema čvrstih potpuno odrećenih kriterijuma i merila kakao se utvrđuje vrednost neke nepokretnosti. Opšti je utisak da se u proceni i prodaji nepokretne imovine dešava najveća mogućnost korupcije i da zbog toga nadležnost za sprovođenje ovog sredstva izvršenja treba vratiti sudu ili se mora dati dužniku pravo da sam angažuje stručnjaka za procenu nepokretnosti.

Stiče se utisak da je izvršenje u celosti iz sudske nadležnosti preneto na izvršitelje. Oni su postali moćnici koji odlučuju o celokupnom postupku izvršenja, čak i o pravnim lekovima. To izaziva veliko nezadovoljstvo jer o pravima ne odlučuje nezavisan i nepristastan sud, nego izvršitelji, koji su organ izvršne vlasti u potpunosti povezan sa Ministarstvom pravde, koje ih obučava, ocenjuje, bira, kažnjava i razrešava. Ovakvo regulisanje stvara bespomoćnost i utisak o kršenju ljudskih prava iz člana šest Evropske konvencije o ljudskim pravima, pravo na pravično suđenje, što izaziva veoma ozbiljne probleme, čak i afere, ali i mogućnost nasilja u izbršnom postupku ili smrti ljudi nezadovoljnih odnosom prema njihovoj omovini koja je prodavana u bescenje, a koju su sticali celog života.

Izvršitelje ne interesuje o kakvom je zemljištu zaista reč, ni o kakvom stanu, niti ih zanim da utvrde tržišnu početnu cenu nepokretnosti, već ih interesuje da prodaju nepokretnost po bilo kojoj ceni i da naplate svoje troškove. To je potpuno pogrešno postupanje, jer u izvršenju postoje dve ravnopravne stranke i koliko je važno da se izvrši naplata u korist poverioca, toliko je bitno da se u tom postupku zaštite i interesi dužnika“, naglašava se u izveštaju saveta.

Poseban odeljak posvećen je toškovima pzvršnog postupka. Savet tvrdi da se nigde ne mogu pronaći podaci o finansijskom poslovanju i primanjima izvršitelja.

„Predstavnici Saveta za borbu protiv korupcije prisustvuju sastancima Radne grupe za izmene i dopune ZIO i prate njen rad. Članovi radne grupe svakako će uzeti u razmatranje prilikom izrade izmena i dopuna i izveštaj koji je sačinio savet“, rečeno je u Ministarstvu pravde.

Najavljeno je smanjanje sarifa javnih izvršitelja i uvođenje elektronske javne licitacije.

NEOPHODNA POTPUNA ANALIZA

Iz Komore javnih izvršitelja je 6. marta saopšteno da se stiče utisak da je izveštaj saveta zasnovan na određenim pojedinačnim predstavkama građana, verovatno nezadovoljnih izvršnim postupkom.

„Očekujemo da će jedna potpuna analiza, koja će sadržati sve podatke o radu javnih izvršitelja, dati osnov za relevantan zaključak o aspektima sistema izvršenja i pokazateljima u kojim delovima je potrebno izmeniti ili unaprediti sam sistem i popise koji ga regulišu. Sistem izvršenja Republike Srbije u ovom trenutku nema alternativu. Dosadašnji efekti pokazuju povećanje finansijske discipline građana i evikasnosti u izvršnom postupku, što je dovelo do razvoja privrednog ambijenta i jačanja pravne sigurnosti“, navodi se u saopštenju.

Ricochet special

Ostavite komentar